Bài 2.8 trang 6 SBT Vật lí 8

Giải bài 2.8 trang 6 sách bài tập vật lí 8. Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000km/h.

Quảng cáo

Đề bài

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là \(365\) ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng \(108000km/h\).

Lấy \(\pi = 3,14\) thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là:

A. \(145 000 000km\)        B. \(150 000 000km\)

C. \(150 649 682km\)        D. \(149 300 000km\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong một năm: \(s = vt\)

+ Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn: \(C = 2\pi r\)

Lời giải chi tiết

+ Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời là: \(t = 365.24 = 8760(h)\)

+ Quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong một năm: \(s = vt = 108000.8760 = 946080000(km)\)

Quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là quỹ đạo tròn: \(\begin{array}{l}s = C = 2\pi r\\ \Rightarrow r = \dfrac{s}{{2\pi }} = \dfrac{{946080000}}{{2.3,14}} = 150649682(km)\end{array}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 2.9 trang 7 SBT Vật lí 7

  Giải bài 2.9 trang 7 sách bài tập vật lí 8. Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc:

 • Bài 2.10 trang 7 SBT Vật lí 8

  Giải bài 2.10 trang 7 sách bài tập vật lí 8. Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

 • Bài 2.11 trang 7 SBT Vật lí 8

  Giải bài 2.11 trang 7 sách bài tập vật lí 8. Trong đêm tối từ lúc thấy tia chớp sáng chói đến khi nghe thấy tiếng bom nổ khoảng 15 giây. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí bằng 340m/s

 • Bài 2.12 trang 7 SBT Vật lí 8

  Giải bài 2.12 trang 7 sách bài tập vật lí 8. Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h và một tàu hỏa chuyển động theo phương chuyển động của ô tô với vận tốc 36km/h. Xác định vận tốc của ô tô so với tàu hỏa trong hai trường hợp sau:

 • Bài 2.13 trang 7 SBT Vật lí 8

  Giải bài 2.13 trang 7 sách bài tập vật lí 8. Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48km. Người thứ nhất đi với vận tốc 5m/ s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close