Bài 21.12 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.12 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi?

Quảng cáo

Đề bài

Đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi?

A. Nhiệt độ của vật   

B. Khối lượng của vật

C. Nhiệt năng của vật                        

D. Thể tích của vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết:

+ Nhiệt độ càng cao, các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh

+ Nhiệt năng của một vật bằng tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

Lời giải chi tiết

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi thì động năng phân tử thay đổi đồng thời khoảng cách giữa các phân tử cũng thay đổi theo nên khiến nhiệt độ, nhiệt năng, thể tích của vật đều thay đổi chỉ có khối lượng là lượng chất chứa trong vật nên không đổi.

Chọn B
Loigiaihay.com

 • Bài 21.13 trang 59 SBT Vật lí 8

  Giải bài 21.13 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi:

 • Bài 21.14 trang 59 SBT Vật lí 8

  Giải bài 21.14 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy cho biết nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay bằng những quá trình nào?

 • Bài 21.15 trang 59 SBT Vật lí 8

  Giải bài 21.15 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau:

 • Bài 21.16 trang 59 SBT Vật lí 8

  Giải bài 21.16 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt đổi nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên?

 • Bài 21.17 trang 59 SBT Vật lí 8

  Giải bài 21.17 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt

Quảng cáo
list
close
Gửi bài