Bài 20.1 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.1 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.

B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian

C. Sự tạo thành gió

D. Đường tan vào nước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết chuyển động không ngừng của nguyên tử và phân tử

Lời giải chi tiết

Vì sự tạo thành gió trong tự nhiên là do hiện tượng đối lưu của các dòng không khí lớn chứ không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài