Bài 2 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

1) Nội dung chính của Tuyên bố Băng Cốc (8-8-1967)

☐ Tuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

☐ Xác định mục tiêu là tăng cường lực lượng quân sự, giúp Mĩ chống lại phong trào giải phóng dân tộc.

☐ Xác định mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

2) Hiệp ước Bali (2 - 1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước thành viên?

☐ Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

☐ Công việc nội bộ của mỗi nước thành viên sẽ được tất cả các nước trong Hiệp hội tham gia giải quyết.

☐ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Lời giải chi tiết

1) Nội dung chính của Tuyên bố Băng Cốc (8-8-1967)

☒ Tuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

☒ Xác định mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

2) Hiệp ước Bali (2 - 1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước thành viên?

☒ Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

☒ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 5. Các nước Đông Nam Á
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài