Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 7. Khái quát về xã hội Trung Quốc thời phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy điền những thông tin cần thiết vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy được những nét khái quát về xã hội Trung Quốc thời phong kiến.

Thời kì

Những sự kiện chính

Thời Tần - Hán

Thời Đường

Thời Tống - Nguyên

Thời Minh Thanh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần-Hán, mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường, mục 4. Trung Quốc thời Tống-Nguyên, mục 5. Trung Quốc trong thời Minh-Thanh

Lời giải chi tiết

Thời kì

Những sự kiện chính

Thời Tần - Hán

Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành. Tần Thuỷ Hoàng đã thi hành một loạt chính sách hà khắc.

Thời Hán xóa bỏ các chính sách hà khắc thời Tần, khuyến khích phát triển nông nghiệp và tiến hành chiến tranh xâm lược.

Thời Đường

Là thời kì cực thịnh của phong kiến Trung Quốc:

- Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện.

- Kinh tế phát triển xã hội ổn định.

- Nhà Đường đem quân xâm lược các nước láng giềng.

Thời Tống - Nguyên

Sau nhiều năm chia cắt, Trung Quốc được thống nhất dưới triều Tống nhưng không còn phát triển mạnh như trước nữa.

Nhà Nguyên thi hành chính sách phân biệt đối xử giữa các dân tộc, nhân dân Trung Quốc khổ cực nổi dậy đấu tranh.

Thời Minh - Thanh

Năm 1368, nhà Minh được thành lập nhưng ngay sau đó quân Mãn Thanh từ bắc tràn xuống chiếm toàn bộ Trung Quốc và lập ra nhà Thanh.

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài