Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 8 – Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong SGK và dựa vào nội dung bài học

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 8 - Tượng gốm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với ý em cho là đúng. 

1. Các tượng gốm này gắn với vị vua nào của Trung Quốc?

☐ Chu Nguyên Chương

☐ Hốt Tất Liệt.

☐ Tần Thủy Hoàng.

2. Vị vua này (em vừa lựa chọn ở ý trên) thuộc triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc?

☐ Nhà Tần.

☐ Nhà Hán.

☐ Nhà Đường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần-Hán

Lời giải chi tiết

1. Các tượng gốm này gắn với vị vua nào của Trung Quốc?

☒ Tần Thủy Hoàng.

2. Vị vua này (em vừa lựa chọn ở ý trên) thuộc triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc?

☒ Nhà Tần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài