Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào lược đồ trên, em hãy nêu tên các quốc gia ở Đông Nam Á nằm ở hải đảo.

Quảng cáo

Đề bài

 Dựa vào lược đồ trên, em hãy nêu tên các quốc gia ở Đông Nam Á nằm ở hải đảo.

Lược đồ các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 4. Các quốc gia Đông Nam Á (cuối thế kì XIX đầu thế kì XX)

Lời giải chi tiết

Các quốc gia ở Đông Nam Á hải đảo bao gồm: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Đông-ti-mo, Bru-nây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài