Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Hãy dùng màu để tô và điền tên của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX vào lược đồ

Đề bài

Dựa vào SGK, em hãy dùng màu để tô và điền tên của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX vào lược đồ dưới đây.

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kì XX)

Lời giải chi tiết

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải