Bài 2 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 46 tập bản đồ Sử 9. Thành tựu chủ yếu trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo các lĩnh vực sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close