Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ dưới đây kết hợp với nội dung bài học và kiến thức của bản thân

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây kết hợp với nội dung bài học và kiến thức của bản thân, em hãy:

- Kể tóm tắt hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911.

- Vì sao Nguyễn Ái Quốc lại quyết định hướng con đường cứu nước sang phương Tây?

- Tại sao nói hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911 – 1918 đã khởi đầu cho một xu hướng cứu nước mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911-1918)

Lời giải chi tiết

* Tóm tắt hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911

- 1991: Nguyễn Ái Quốc rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

- Người đi nhiều nước phương Tây để tìm hiểu tình hình.

- 1917: Nguyễn Ái Quốc từ Anh quay trở lại Pháp.

- 1920: Đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Nguyễn Ái Quốc lại quyết định hướng con đường cứu nước sang phương Tây vì: 

- Sinh ra và lớn lên trong cảnh mất nước, được tiếp thu truyền thống yêu nước bất khuất từ gia đình, quê hương nên Nguyễn Tất Thành đã sớm có một lòng nồng nàn yêu nước, thương dân.

- Phong trào cách mạng Việt Nam diễn ra mạnh mẽ nhưng đều thất bại cho thấy tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam. Hoàn cảnh đó đã thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước tìm một con đường cứu nước mới, giải phóng dân tộc, trong đó có Nguyễn Tất Thành.

- Không tán thành quan điểm cứu nước của các bậc tiền bối đi trước. Người đã từng nhận xét rằng: con đường cứu nước của Phan Bội Châu là “đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau”, còn Phan Châu Trinh chẳng khác nào “xin giặc rủ lòng thương”.

=> Nguyễn Tất Thành muốn sang Phương Tây tìm hiểu các nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình và đích đến của Người là nước Pháp - kẻ thù của dân tộc mình và nơi có khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái".

* Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911 – 1918 đã khởi đầu cho một xu hướng cứu nước mới vì: 

Vì trong quá trình đó, Người đã tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo, truyền đơn , tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam,... Đặc biệt, ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đã đem lại nhiều chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close