Bài 1 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 44 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy:

Lược đồ một số phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam (1914-1918)

- Kể các hoạt động đấu tranh vũ trang diễn ra trong giai đoạn này.

- Mô tả ngắn gọn khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

- Theo em, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này có những đặc điểm gì? (số lượng, hình thức đấu tranh, nguyên nhân thất bại).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh

Lời giải chi tiết

Các hoạt động đấu tranh vũ trang diễn ra trong giai đoạn này

- Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, cuộc vận động của Thái Phiên và Trần Cao Vân, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

* Mô tả ngắn gọn khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

- Rạng sáng 31-08-1917, Giám binh Nô-en bị giết. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, phá nhà tù, giải phóng tất cả tù nhân.

- Ngọn cờ “Nam binh phục quốc” bay cao trên bầu trời tỉnh lị Thái Nguyên.

- Sau một tuần làm chủ tỉnh lị, nghĩa quân phải rút quân ra ngoài và kéo dài cuộc chiến được 6 tháng thì tan rã.

Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này có những đặc điểm:

- Số lượng: nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

- Hình thức đấu tranh: vũ trang.

- Nguyên nhân thất bại: vhưa có đường lối phù hợp với tình hình, chưa có hình thức tập hợp nhiều lực lượng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close