Bài 2 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 44 tập bản đồ Sử 9. Em hãy lập bảng niên biểu những sự kiện chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy lập bảng niên biểu những sự kiện chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 theo nội dung sau:

Thời gian

Những sự kiện chính

   
   
   
   
   
   
   
   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải chi tiết

Thời gian

Những sự kiện chính

10 - 3 – 1975

Ta giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột.

14 - 3 - 1975

Địch rút toàn bộ khỏi Tây Nguyên.

24 - 3 - 1975

Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

21 - 3 - 1975

Quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch ở Huế.

26 - 3 - 1975

Huế hoàn toàn giải phóng.

29 - 3 - 1975

Đà Nẵng được giải phóng.

26 - 4 - 1975

Bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh.

30 – 4- 1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài