Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết bản thân, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết bản thân, em hãy:

- Ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên.

- Kể tóm tắt những hoạt động yêu nước chính của từng nhân vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết bản thân

Lời giải chi tiết

 

Tóm tắt những hoạt động yêu nước chính của từng nhân vật.

- Phan Bội Châu: Tháng 5 - 1904, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp. Để chuẩn bị, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông Du.

- Phan Châu Trinh: Từ năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

- Lương Văn Can: Tháng 3 - 1907, ông liên kết với một số người cùng chí hướng (như Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành, v.v...) lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close