Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về những phong trào yêu nước diễn ra những năm đầu thế kỉ XX

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ bên, hãy ghi thời gian vào chỗ chấm và nhận xét về những phong trào yêu nước diễn ra những năm đầu thế kỉ XX ở nước ta?

Lược đồ một số phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ

Lời giải chi tiết

Lược đồ một số phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX 

* Nhận xét:

- Phong trào yêu nước của nhân dân ta đầu thế kỉ XX diễn ra hết sức sôi nổi.

- Quy mô rộng khắp, diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước trải dài từ Bắc đến Nam

- Lực lượng: Có sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân: Nông dân, sĩ phu yêu nước, tư sản trí thức,...

- Có chỉ ra đường lối chiến lược, cải cách duy tân để phát triển đất nước...

=> Tuy nhiên do sự hạn chế của thời đại và thiếu đường lối đúng đắn, phù hợp nên các phong trào yêu nước đều thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close