Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì

+) Tô màu đỏ vào những kí hiệu chỉ nơi quần chúng và binh lính người Việt nổi dậy khởi nghĩa và nơi chính quyền cách mạng được thành lập.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Khởi nghĩa Nam Kì giành được những kết quả gì?

☐ Triệt hạ được một số đồn giặc

☐ Thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng ở nhiều vùng.

☐ Thành lập lực lượng vũ trang.

☐ Đánh bại những cuộc đàn áp của thực dân Pháp.

Nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Nam Kì là gì?

☐ Thời cơ chưa chín muồi.

☐ Lực lượng của pháp còn mạnh.

☐ Kế hoạch khởi nghĩa bị lộ.

☐ Quần chúng nhân dân không ủng hộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 -1940)

Lời giải chi tiết

Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì

* Khởi nghĩa Nam Kì giành được những kết quả gì?

☒ Triệt hạ được một số đồn giặc

☒ Thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng ở nhiều vùng.

* Nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Nam Kì là gì?

☒ Thời cơ chưa chín muồi.

☒ Lực lượng của pháp còn mạnh.

☒ Kế hoạch khởi nghĩa bị lộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài