Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Nét đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là

A. thế giới bị chia thành hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa

B. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ

C. nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nổ ra

D. cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Nét đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là thế giới bị chia thành hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa

Chọn: A

2. Năm đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới là

A. 1945                B. 1949               

C. 1959                D. 1975

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Năm đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới là 1949

Chọn: B

Câu 3-4

3. Chủ nghĩa Apácthai bị xóa bỏ tại

A. Trung Đông

B. các nước Mĩ Latinh

C. Nam Phi

D. Các nước Tây Phi

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Chủ nghĩa Apácthai bị xóa bỏ tại Nam Phi.

Chọn: C

4. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ vào

A. đầu những năm 60.

B. đầu những năm 70.

C. từ năm 1980.

D. từ năm 1990.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ vào đầu những năm 70.

Chọn: B

Câu 5-6

5. Cuộc chiến tranh, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không có Mĩ tham gia trực tiếp là

A. chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)

B. chiến tranh ở Angiêri (1954 – 1962)

C. ở vùng vịnh Irăc (trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX)

D. ở Việt Nam (1954 – 1975)

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Cuộc chiến tranh, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không có Mĩ tham gia trực tiếp là chiến tranh ở Angiêri (1954 – 1962).

Chọn: B

6. Trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ ở thế kỉ XX, chống lại kẻ thù của nhân loại mà nhân dân Việt Nam không phải trực tiếp đương đầu là

A. chủ nghĩa thực dân cũ.

B. chủ nghĩa phát xít

C. chủ nghĩa thực dân mới.

D. chủ nghĩa Apácthai.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải:

Trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ ở thế kỉ XX, chống lại kẻ thù của nhân loại mà nhân dân Việt Nam không phải trực tiếp đương đầu là chủ nghĩa Apácthai.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải