Bài 2 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 22 tập bản đồ Sử 8. Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh của nhân dân ba nước Đông Dương

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh của nhân dân ba nước Đông Dương theo bảng sau:

Tên cuộc đấu tranh

Thời gian

Người lãnh đạo

Địa bàn

       
       
       

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IIPhong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Tên cuộc đấu tranh

Thời gian

Người lãnh đạo

Địa bàn

Đấu tranh của Nhân dân Campuchia

1863 - 1866

A-cha Xoa

Ta Keo

Đấu tranh của Nhân dân Lào

1901

Pha ca đuốc

Xa-van-na-khét

Đấu tranh của nhân dân Việt Nam

1969

Tôn Thất Thuyết

Bắc Kì và Trung Kì

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close