Bài 1 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào nội dung bài học và hình 46 trong SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học và hình 46 trong SGK, em hãy:

1) Ghi nước bị các nước đế quốc xâm chiếm trở thành thuộc địa của:

- Anh:

- Pháp:

- Hà Lan:

- Bồ Đào Nha:

- Tây Ban Nha và Mĩ:

2) Tô màu khác nhau trên lược đồ hình 1 thể hiện thuộc địa của các nước đế quốc nói trên.

Lược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

1) Nước bị các nước đế quốc xâm chiếm trở thành thuộc địa của:

- Anh: Miến Điện, Mã Lai, Bru-nây

- Pháp: Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Hà Lan: In-đô-nê-xi-a

- Bồ Đào Nha: Đông-ti-mo

- Tây Ban Nha và Mĩ: Phi-lip-pin.

2) Tô màu khác nhau trên lược đồ hình 1 thể hiện thuộc địa của các nước đế quốc nói trên.

Lược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close