Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 8. Em hãy giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức tranh ở hình 1 và kiến thức đã học, em hãy giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877

Hình 1. Nạn đói ghê rợn do thực dân Anh gây ra ở Ấn Độ năm 1877

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Lời giải chi tiết

* Giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877Nguyên nhân chính là do chính sách vơ vét, đàn áp, bóc lột của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close