Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 8. Từ những số liệu của bảng thống kê trên, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Từ những số liệu của bảng thống kê trên, em hãy:

Giá trị lương thực xuất khẩu

Số người chết đói

Năm

Số lượng

Năm

Số người chết

1840

858 000 livơ

1825 – 1850

400 000

1858

3 800 000 livơ

1850 – 1875

5 000 000

1901

9 300 000 livơ

1875 - 1900

15 000 000

1) Vẽ biểu đồ so sánh giá trị lương thực xuất khẩu với số người chết đói.

2) Giải thích biểu đồ trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem số liệu của bảng thống kê theo đề bài

Lời giải chi tiết

1) Biểu đồ so sánh giá trị lương thực xuất khẩu với số người chết đói

2) Giải thích biểu đồ:

- Con số cho thấy, số lượng xuất khẩu tăng nhanh, tỉ lệ thuận với số người chết đói. Chứng tỏ chính sách thống trị của thực dân Anh hết sức tàn bạo.

+ Năm 1840 giá trị lương thực xuất khẩu là 858 000 livơ, theo đó số người chết đói giai đoạn 1825 - 1850 là 400 000 người.

+ Năm 1901 giá trị lương thực xuất khẩu là 9 300 000 livơ, số người chết đói giai đoạn 1875 - 1900 là 15 000 000 người. 

- Kinh tế: bóc lột thậm tệ nhân dân Ấn Độ, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ.

- Chính trị: dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close