Bài 2 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 20 và dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành lược đồ dưới đây, theo các bước sau

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 20 và dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành lược đồ dưới đây, theo các bước sau: 

a) Điền tên các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2007.

b) Tô màu hồng đậm cho các nước sáng lập EU (lưu ý hoàn thành bảng chú giải)

c) Tô màu hồng nhạt cho các nước EU còn lại (lưu ý hoàn thành bảng chú giải)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Liên minh châu Âu (EU)

Lời giải chi tiết

Hình 20. Lược đồ các nước thuộc Liên minh châu Âu (2002)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 7. Tây Âu
Gửi bài