Bài 2 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 16 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1) Những yếu tố nào đã dẫn tới sự liên kết về kinh tế và chính trị của các nước châu Âu trong tổ chức Liên minh châu Âu (EU)?

☐ Các nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau.

☐ Trước sự lớn mạnh của phong trào xã hội chủ nghĩa, các nước Tây Âu liên kết lại để ngăn chặn những ảnh hưởng của phong trào này.

☐ Do những khó khăn và khủng hoảng kinh tế triền miên nên các nước này thấy cần liên kết lại với nhau để cùng thoát khỏi khủng hoảng.

☐ Các nước Tây Âu muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ nên họ cần phải liên kết cùng nhau trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

2) Đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) gồm bao nhiêu nước?

☐ 6 nước.

☐ 15 nước.

☐ 25 nước.

☐ 35 nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Sự liên kết khu vực

Lời giải chi tiết

1) Những yếu tố nào đã dẫn tới sự liên kết về kinh tế và chính trị của các nước châu Âu trong tổ chức Liên minh châu Âu (EU)

☒ Các nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau.

☒ Các nước Tây Âu muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ nên họ cần phải liên kết cùng nhau trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

2) Đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) gồm bao nhiêu nước?

☒ 25 nước.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10. Các nước Tây Âu
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài