Bài 2 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Sử 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản đã có những cải cách dân chủ gì

Quảng cáo

Đề bài

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản đã có những cải cách dân chủ gì để phát triển đất nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

Những cải cách dân chủ của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

+ Ban hành Hiến pháp mới (1946) với nhiều nội dung tiến bộ.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất (1946 – 1949).

+ Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh.

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang.

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng...).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Nhật Bản
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài