Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 176 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm và xác định vị trí nước ta trên hình 2. Từ đó nêu một số đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm và xác định vị trí nước ta trên hình 2. Từ đó nêu một số đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam.

Hình 2. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 2, xác định vị trí của Việt Nam. Từ đó, dựa vào kiến thức của bản thân kết hợp tìm thêm thông tin từ sách, báo, internet,... về đặc điểm thiên nhiên Việt Nam.

Lời giải chi tiết

- Vị trí Việt Nam trên hình 2 (mũi tên màu đỏ):

- Đặc điểm thiên nhiên Việt Nam:

+ Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa;

+ Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển;

+ Thiên nhiên phân hóa đa dạng

+ Nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close