Bài 2 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Quảng cáo

Đề bài

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của ADN.

Lời giải chi tiết

ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của ADN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN: Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài