Bài 2 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9: Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo phân tử ADN

Lời giải chi tiết

ADN có cấu tạo đa dạng vì mỗi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit khác nhau sẽ tạo nên các ADN khác nhau

ADN có cấu tạo đặc thù vì mỗi loại ADN chỉ có một kiểu trình tự sắp xếp, số lượng và thành phần các nuclêôtit xác định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close