Bài 19.6 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.6 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Kích thước của 1 phân tử hiđrô vào khoảng 0,00000023mm. Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Kích thước của \(1\) phân tử hiđrô vào khoảng \(0,00 000 023mm\). Hãy tính độ dài của một chuồi gồm \(1\) triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về cấu tạo các chất

Sử dụng công thức: Chiều dài chuỗi bằng chiều dài một phân tử nhân với số phân tử

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Độ dài của một chuỗi gồm một triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là:

1000000 x 0,00000023 = 0,23mm

Loigiaihay.com 

 • Bài 19.7 trang 51 SBT Vật lí 8

  Giải bài 19.7 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Cách đây khoảng 300 năm, một nhà bác học người I-ta-li-a đã làm thí nghiệm để kiểm tra xem có nén được nước hay không.

 • Bài 19.8 trang 51 SBT Vật lí 8

  Giải bài 19.8 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì

 • Bài 19.9 trang 51 SBT Vật lí 8

  Giải bài 19.9 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì

 • Bài 19.10 trang 51 SBT Vật lí 8

  Giải bài 19.10 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng?

 • Bài 19.11 trang 51 SBT Vật lí 8

  Giải bài 19.11 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close