Bài 18 trang 67 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 67 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = 2x + b. Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3;

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1 ; 5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay \(x = 0;y =  - 3\) vào hàm số đã cho để tìm b.

b) Thay \(x = 1;y = 5\) vào hàm số đã cho để tìm b.

Lời giải chi tiết

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\), nghĩa là đồ thị hàm số đi qua điểm \(M(0; -3)\). Thay \(x=0;\ y=-3\) vào công thức hàm số \(y = 2x + b\), ta được:

 \(-3=2.0+b \Leftrightarrow -3=0+ b \)\(\Leftrightarrow b=-3\)

Vậy \(b=-3\).

b) Thay \(x=1;\ y=5\) vào công thức hàm số, ta được:

\(5=2.1+b    \Leftrightarrow 5=2+b\)

\(\Leftrightarrow 5-2 =b\)

\(\Leftrightarrow b=3\)

Vậy \(b=3\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close