Bài 17 trang 66 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 66 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y =  - 2x\)

b) Khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) song song với nhau khi \(a = a'\) và \(b \ne b'\).

b) Thay giá trị \(x = 2;y = 7\) vào hàm số rồi tìm giá trị của a.

Lời giải chi tiết

a) Hệ số b và b’ của hai hàm số \(y = ax + 3\) và \(y =  - 2x\) đã khác nhau ( \(b = 3\) và \(b' = 0\) ), do đó, hai đường thẳng này song song với  nhau khi các hệ số a và a’ của x bằng nhau:

Vậy \(a =  - 2\).

b) Theo giả thiết, khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7, do đó ta có :

\(7 = a \cdot 2 + 3 \Leftrightarrow a = 2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close