Bài 17.10 trang 49 SBT Vật lí 8

Giải bài 17.10 trang 49 sách bài tập vật lí 8. Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J

Quảng cáo

Đề bài

Đưa một vật có khối lượng \(m\) lên độ cao \(20m\). Ở độ cao này vật có thế năng \(600J\)

a) Xác định trọng lực tác dụng lên vật

b) Cho vật rơi với vận tốc ban đầu báng không. Bỏ qua sức cản không khí. Hỏi khi rơi tới độ cao băng \(5m\), động năng của vật có giá trị băng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính \(A=P.h\)

Lời giải chi tiết

a) Trọng lực tác dụng lên vật: \(P = \dfrac{A}{h} = \dfrac{600}{20}= 30N\)

b) Vì P = 10.m ⇒ m = P/10 = 30/10 = 3(kg).

Thế năng tại độ cao \(5m\) là

 Wt1 = 10.m.h1 = 10.3.5 = \(150J\)

Cơ năng bảo toàn nên ta có: Wđ1 + Wt1 = W = 600J

=> Động năng tại độ cao \(5m\) là:

Wđ = W - Wt = 600 -150 = \(450J\)

 • Bài 17.11 trang 49 SBT Vật lí 8

  Giải bài 17.11 trang 49 sách bài tập vật lí 8. Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng năng lượng này sang một dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau:

 • Bài 17.12 trang 49 SBT Vật lí 8

  Giải bài 17.12 trang 49 sách bài tập vật lí 8. Hãy lấy ví dụ các vật vừa có thế năng và vừa có động năng

 • Bài 17.9 trang 49 SBT Vật lí 8

  Giải bài 17.9 trang 49 sách bài tập vật lí 8. Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại (H.17.6). Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thi tại điểm A và điểm c, con lắc

 • Bài 17.8 trang 48 SBT Vật lí 8

  Giải bài 17.8 trang 48 sách bài tập vật lí 8. Khi vật rơi đến vị trí B (H.17.5) thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng.

 • Bài 17.7 trang 48 SBT Vật lí 8

  Giải bài 17.7 trang 48 sách bài tập vật lí 8. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động (H.17.4). Bỏ qua ma sát của không khí. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close