Bài 17 trang 18 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 18 VBT toán 9 tập 1. So sánh: a) 4 và 2căn 3...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh

a) 4 và \(2\sqrt 3 \)                    b) \( - \sqrt 5 \) và -2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+)  Áp dụng kiến thức: Với \(a > 0;b > 0\) và \(\sqrt a  > \sqrt b \Leftrightarrow a > b\).

+) \({\left( {\sqrt a } \right)^2} = a\) (với \(a \ge 0\) )  

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(4 > 3\) nên theo định lí so sánh căn bậc hai, suy ra \(\sqrt 4  > \sqrt 3 \) hay \(2 > \sqrt 3 \)

Từ \(2 > \sqrt 3 \), nhân hai vế với \(2\) , ta được \(4 > 2\sqrt 3 \) .

 b) Ta có:\(5 > 4\) nên theo định lí so sánh căn bậc hai, suy ra \(\sqrt 5  > \sqrt 4 \) hay \(\sqrt 5  > 2\)

Từ \(\sqrt 5  > 2\) nhân hai vế với số  \(\left( { - 1} \right)\) và đổi chiều bất đẳng thức, ta được \( - \sqrt 5  <  - 2\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close