Bài 16.8 trang 46 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.8 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1).

Quảng cáo

Đề bài

Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng?

A. Vị trí A               

B. Vị trí B

C. Vị trí c                 

D. Vị trí DGiải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về các dạng năng lượng

Lời giải chi tiết

Vì tại vị trí D vật chạm đất thế năng hấp dẫn của vật bằng 0.

Chọn D
Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 16: Cơ năng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài