Bài 16.5 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.5 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Quảng cáo

Đề bài

Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về động năng và thế năng của vật

Lời giải chi tiết

Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ năng lượng của dây cót. Đó là thế năng.

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 16: Cơ năng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài