Bài 16.10 trang 46 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.10 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi

Quảng cáo

Đề bài

Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao \(h\) rồi thả rơi

a) Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất

b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính công \(A=Fs\)

Lời giải chi tiết

a) Công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất là: \(A =Fs= P. h = 10m.h\)

b) Công thức tính thế năng của vật ở độ cao h: \(W_t = P.h = 10m.h\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 16: Cơ năng
 • Bài 16.9 trang 46 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.9 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo như hình 16.2, cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào?

 • Bài 16.8 trang 46 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.8 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1).

 • Bài 16.7 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.7 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Bài 16.6 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.6 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Bài 16.5 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.5 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài