Bài 16.1 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.1 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt sắt.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết thế năng của một vật

Lời giải chi tiết

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Trong các vật trên vật không có thể năng là: Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

Chọn C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 16: Cơ năng
 • Bài 16.2 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.2 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”. Hỏi ai đúng, ai sai ? Tại sao ?

 • Bài 16.3 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.3 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?

 • Bài 16.4 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.4 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì?

 • Bài 16.5 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.5 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

 • Bài 16.6 trang 45 SBT Vật lí 8

  Giải bài 16.6 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Bài 3.1 trang 8 SBT Vật lí 8
 • Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 8
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài