Bài 15.5 trang 43 SBT Vật lí 8

Giải bài 15.5 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyển lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút.

Quảng cáo

Đề bài

Một tòa nhà cao \(10\) tầng, mỗi tầng cao \(3,4m\), có một thang chở tối đa được \(20\) người, mỗi người có khối lượng trung bình \(50kg\). Mỗi chuyển lên tầng \(10\), nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút.

a) Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu ?

b) Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất lớn gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá \(1kWh\) điện là \(800\) đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu ? \((1kWh = 3.600.000J)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng \(P=10m\)

Sử dụng công thức tính công \(A=P.h\)

Sử dụng công thức tính công suất \(\wp=\dfrac{A}{t}\)

Sử dụng đổi đơn vị dẫn suất \(1kWh = 3.600.000J\)

Lời giải chi tiết

a) Để lên đến tầng 10, thang máy phải vượt qua \(9\) tầng, vậy phải lên cao

\(h = 3,4 . 9 = 30,6m\)

Khối lượng của \(20\) người là \(m = 50.20 = 1000 kg\)

Trọng lượng của \(20\) người là: \(P = 10.1000=10000N\)

Vậy công phải tiêu tốn cho mỗi lần thang lên tối thiểu là:

\(A = Ph = 10 000 . 30,6 = 306 000 J\)

Công suất tối thiêu của động cơ kéo thang lên là:

\(\wp  = \dfrac{A}{t} = \dfrac{306000}{60} = 5100W = 5,1kW\)

b) Công suất thực của động cơ: \(5100 . 2 = 10 200W = 10,2kW\)

Số điện cho mỗi lần lên là \(10,2.{\dfrac{1}{60}}=0,17kWh\)

Chi phí cho 1 lần thang lên là:

\(T = 0,17.800 = 136\) đồng 

 • Bài 15.6 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.6 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

 • Bài 15.7 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.7 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV (mã lực). Nếu coi 1CV = 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là:

 • Bài 15.8 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.8 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

 • Bài 15.9 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.9 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

 • Bài 15.10 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.10 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close