Bài 15.4 trang 43 SBT Vật lí 8

Giải bài 15.4 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m3/phút, khối lượng riêng nước là 1000kg/m3.

Quảng cáo

Đề bài

Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao \(25m\) xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là \(120m^3/phút\), khối lượng riêng nước là \(1000kg/m^3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng \(P'=10m=10DV\)

Sử dụng công thức tính công \(A=P'.s\)

Sử dụng công thưc tính công suất \(P=\dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết

Trọng lượng \(1m^3\) nước là \(P'= 10m=10DV\\=10.1000.1=10000N\)

Trong thời gian \(t = 1phút = 60s\) có \(120m^3\) nước rơi từ \(h = 25m\)

Công \(A = 120 . 10 000 . 25 = 30 000 000 J\)

Công suất của dòng nước: 

\(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{30000000}{60}= 500000W = 500kW\) 

 • Bài 15.5 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.5 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyển lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút.

 • Bài 15.6 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.6 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

 • Bài 15.7 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.7 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV (mã lực). Nếu coi 1CV = 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là:

 • Bài 15.8 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.8 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

 • Bài 15.9 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.9 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close