Bài 15.2 trang 43 SBT Vật lí 8

Giải bài 15.2 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.

Quảng cáo

Đề bài

Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong \(2\) giờ người đó đi \(10000\) bước và mỗi bước cần một công là \(40J\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính công suất \(P=\dfrac{A}{t}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

t = 2 giờ = 2.3600s = 7200s; Nbước = 10000 bước;

A1 bước = A1 = 40 J;

Công suất P = ?

Lời giải:

Công người đó đi được: \(A = 10 000. 40 = 400 000J\)

Thời gian người đó đi bộ là: \(t = 2.3600 = 7200s\)

Công suất của một người đi bộ là:

\(P = \dfrac{A}{ t} = \dfrac{400000}{7200}\approx 55,55W\)

Loigiaihay.com

 • Bài 15.3 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.3 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công của một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ.

 • Bài 15.4 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.4 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m3/phút, khối lượng riêng nước là 1000kg/m3.

 • Bài 15.5 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.5 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50kg. Mỗi chuyển lên tầng 10, nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút.

 • Bài 15.6 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.6 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

 • Bài 15.7 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.7 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV (mã lực). Nếu coi 1CV = 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close