Bài 15.10 trang 44 SBT Vật lí 8

Giải bài 15.10 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W?

Quảng cáo

Đề bài

Một thác nước cao \(120m\) có lưu lượng \(50{m^3}/s\), khối lượng riêng cùa nước là \(1000kg/m^3\). Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả sử một máy phát điện sử dụng được \(20\%\) công suất của thác, thì cùng một lúc máy phát điện có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện \(60W\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khối lượng \(m=DV\)

Sử dụng công thức tính trọng lượng \(P=10m\)

Sử dụng công thức tính công \(A=Ps\)

Sử dụng công thức tính công suất \(\wp=\dfrac{A}{t}\)

Sử dụng công thức tính hiệu suất \(H=\dfrac{A_{ich}}{A_{tp}}.100\%\)

Lời giải chi tiết

\(h = 120m,V = 50{m^3}/s, 1000kg/m^3\)

\(H=20\%\)

Công mà thác nước thực hiện trong \(1\) giây bằng:

\(A = P.h = 10mh \\= 10.50.1000. 120 = 60 000 000 J\)

Công suất cực đại của thác nước:

\({\wp _{\max }} = \dfrac{A}{t} =\dfrac{60000000}{1}= 60000000W\)

Công suất có ích mà ta khai thác :

\(H=\dfrac{A_{ich}}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{\wp_{ich}}{\wp_{tp}}.100\% \\\Rightarrow \wp_{ich}=\wp_{tp}H\\=60000000.20\%=12000000W\)

Số bóng đèn: \(n = \dfrac{\wp_{ich}}{60}= 200000\) bóng

Loigiaihay.com

 • Bài 15.11 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.11 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contenơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây

 • Bài 15.9 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.9 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu:

 • Bài 15.8 trang 44 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.8 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

 • Bài 15.7 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.7 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV (mã lực). Nếu coi 1CV = 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là:

 • Bài 15.6 trang 43 SBT Vật lí 8

  Giải bài 15.6 trang 43 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close