Bài 13.7 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.7 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.  Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được \(1m\)

B.  Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là \(1 kg\) một đoạn đường \(1m\)

C. Jun là công của lực \(1 N\) làm dịch chuyển một vật một đoạn \(1m\)

D. Jun là công của lực \(1 N\) làm dịch chuyển vật một đoạn \(1m\) theo phương của lực

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết đơn vị của công.

Lời giải chi tiết

Công được tính bằng công thức: \(A = F.s\) khi lực \(F = 1N\) và \(s = 1m\) thì \(A = 1N.1m = 1Nm = 1J\) nên Jun là công của lực \(1N\) làm dịch chuyển vật một đoạn \(1m\) theo phương của lực.

Chọn D.

 
Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Công cơ học
Gửi bài