Bài 13.5 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.5 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J.

Quảng cáo

Đề bài

Hơi nước có áp suất không đổi là \(p = 6.{10^5}N/m^2\) được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy píttông chuyển động từ vị trí \(AB\) đến vị trí \(A’B’\) (H.13.1)Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị trí \(AB\) và \(A’B’\) của píttông là \(V = 15d{m^3}\). Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của \(p\) và \(V\). Tính công đó ra \(J\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất: \(p=\dfrac{F}{S}\)

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Sử dụng công thức tính thể tích: \(V=Sh\)

Lời giải chi tiết

Lực hơi nước tác dụng lên pittông: \(F = p.S\)

Gọi h là quãng đường dịch chuyển của pit – tông thì thể tích của xi –lanh giữa hai vị trí AB và A’B’ của pittông là: V = S.h

Công thực hiện \(A = F.s=F.h \) 

Ta có: \(h=\dfrac{V}{S}\) \(\Rightarrow A=p.S.{\dfrac{V}{S}}=p.V\)

\(= 6.{10^5}.0,015 = 9000J\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Công cơ học
list
close
Gửi bài Gửi bài