Bài 13.10 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.10 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km.

Quảng cáo

Đề bài

Tính công cơ học của một người nặng \(50kg\) thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang \(1km\). Biết rằng, công của một người khi đi đều trên đường nằm ngang thì bằng \(0,05\) lần công của lực nâng người đó lên độ cao bằng đoạn đường đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P=10m\)

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Lời giải chi tiết

\(m = 50kg, s = 1km\)

Theo đề bài: \(A = 0,05A_P\)

Trong đó: \(A, A_P\) lần lượt là công của người khi đi đều trên đường nằm ngang và công của lực nâng người đó lên độ cao bằng đoạn đường người đó đi.

Công nâng người nặng \(50kg\) lên độ cao \(h = 1km\) là:

\(A_P = P. h = 10m. h \\= 50.10.1000 = 500 000J\)

Công cơ học của một người nặng \(50kg\) thực hiện khi đi đều trên đoạn đường nằm ngang dài \(1 km\) là:

\(A = 0,05A_P = 0,05.500 000 = 25 000J\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 13: Công cơ học
Gửi bài