Câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 1.1, 1.2,1.3, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5 VBT Vật lí 9.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - BÀI TẬP TRONG SBT

1.1.

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế \(12V\) thì cường độ dòng điện chạy qua nó là \(0,5A\). Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến \(36V\) thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\eqalign{
& \frac{{{U_1}}}{{{I_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{I_2}}} \Rightarrow \frac{{12}}{{0,5}} = \frac{{36}}{{{I_2}}} \cr 
& \Rightarrow {I_2} = \frac{{36.0,5}}{{12}} = 1,5\,A \cr} \)

Vậy, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến \(36V\) thì cường độ dòng điện chạy qua nó là \(1,5A\)

1.2.

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là \(1,5A\) khi nó được mắc vào hiệu điện thế \(12 V\). Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm \(0,5 A\) thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\dfrac{{12} }{ {1,5}} = \dfrac{U_2}{1,5+0,5}\)

Ta suy ra hiệu điện thế: \(U_2=\dfrac{{12.2} }{ {1,5}} = 16V\)

Vậy, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm \(0,5A\) tức là \(U_2=16V\)

1.3.

Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Lời giải chi tiết:

Ban đầu hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch \({U_1} = 6V\) , giảm hiệu thế đi 2V thì ta có: \({U_2} = {U_1} - 2 = 6 - 2 = 4V\)

Vậy, giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi \(2V\) tức là khi đó \(U_2=4V\)

=> \({I_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}}{I_1} = \dfrac{4}{6}.0,3 = 0,2A\)

1.4.

Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là:

A. 3V                                                  B. 8V.

C. 5V                                                  D. 4V.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\dfrac{{{U_1}}}{{{I_1}}} = \dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} \\\Rightarrow \dfrac{{12}}{6} = \dfrac{{{U_2}}}{{6 - 4}} \\\Rightarrow {U_2} = 4V\)

Chọn D 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close