Bài 10.9 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.9 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3.

Quảng cáo

Đề bài

Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ \(4,8N\). Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ \(3,6N\). Biết trọng lượng riêng của nước là \(10^4N/m^3\). Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là

A. \(480c{m^3}\)                             B. \(360c{m^3}\)

C. \(120c{m^3}\)                             D. \(20c{m^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = d.V\)

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi về số chỉ của lực kế khi đo ở trong không khí và trong nước là do lực đẩy Ác-si-mét gây ra.

Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật: 

\(F_A = P - P’ = 4,8 - 3,6 = 1,2N\)

Mặt khác ta có: FA = V.dn (vật ngập trong nước nên V = Vvật) nên:

Thể tích vật: \(V = \dfrac{F_A}{d_n} = \dfrac{1,2} {{10}^4} = 1,{2.10^{ - 4}}{m^3} = 120{m^3}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét
 • Bài 10.10 trang 33 SBT Vật lí 8

  Giải bài 10.10 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

 • Bài 10.11 trang 33 SBT Vật lí 8

  Giải bài 10.11 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi

 • Bài 10.12 trang 33 SBT Vật lí 8

  Giải bài 10.12 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước?

 • Bài 10.13 trang 33 SBT Vật lí 8

  Giải bài 10.13 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước?

 • Bài 10.8 trang 32 SBT Vật lí 8

  Giải bài 10.8 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì:

 • Bài 8.4 trang 26 SBT Vật lí 8
Quảng cáo
list
close
Gửi bài