Bài 10.6 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.6 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo thỏi nhôm và đồng vào hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng rồi nhúng ngập cả hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước. Cân bây giờ còn thăng bằng không? Tại sa?

Quảng cáo

Đề bài

Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo các thỏi nhôm và đồng vào hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng rồi nhúng ngập cả hai thỏi đó đồng thời vào hai bình đựng nước. Cân bây giờ còn thăng bằng không? Tại sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = d.V\)

Trong đó:

     + \(d\): là trọng lượng riêng của chất lỏng \(\left( {N/{m^3}} \right)\)

     + \(V\): thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ \(\left( {{m^3}} \right)\)

Sử dụng công thức tính trọng lượng riêng: \(d=\dfrac{P}{V}\)

Lời giải chi tiết

Lực đẩy của nước tác dụng vào hai thỏi tính:

\(F_1 = d.V_1\); \(F_2 = d.V_2\) (trong đó \(d\) là trọng lượng riêng của nước, \(V_1\) là thể tích của thỏi nhôm, \(V_2\) là thể tích của thỏi đồng)

Vì hai thỏi có trọng lượng như nhau: \(P_1 = P_2\) và trọng lượng riêng của đồng lớn hơn của nhôm \(d_1 < d_2\) nên \(V_1 > V_2\), do đó \(F_1 > F_2\).

Vậy cân sẽ không cân bằng nữa khi nhúng ngập cả hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét
list
close
Gửi bài Gửi bài