Bài 10.10 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.10 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

Quảng cáo

Đề bài

Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước

B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước

C. lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật

D. lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng của vật: \(P=d_{vật}.V_{vật}\)

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = d_{lỏng}.V_{vật}\)

Lời giải chi tiết

Trọng lượng của vật: \(P=d_{vật}.V_{vật}\)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật chỉ chìm một phần trong nước là:

\(F_A = d_{nước}.V_{chìm}\).

Vì vật chỉ chìm một phần nên có sự cân bằng lực: \(F_A = P\)

\(\Rightarrow d_{vật}.V_{vật}= d_{nước}.V_{chìm}\)

Vì \(V_{chìm} < V_{vật}\) nên \(d_{nước} > d_{vật}\)

Vậy điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét
list
close
Gửi bài Gửi bài