Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 9. Những sự kiện chính của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào SGK em hãy điền những sự kiện chính trong từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Các giai đoạn

Những sự kiện lịch sử tiêu biểu

Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

 

Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 

Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Lời giải chi tiết

Các giai đoạn

Những sự kiện lịch sử tiêu biểu

 

 

Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

- Ngay khi Nhật đầu hàng, nhân dân Đông Nam Á nổi dậy đấu tranh giành độc lập, tiêu biểu ở In-đô-nê-xi-a (17 – 8 – 1945), Việt Nam (2 – 9 – 1945), Lào   (12 – 10 – 1945).

- Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi - nhiều nước nhanh chóng giành được độc lập như Ấn Độ (1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954),…

- Ngày 1 – 1 – 1959, cách mạng Cu-ba giành thắng lợi.

- Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

- Chính quyền Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao (9 – 1974), Mô-dăm-bích (6 – 1975) và Ăng-gô-la (11 – 1975).

Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

- Chính quyền của người da đen đã được thành lập ở Rô-đê-di-a (1980, sau đó nước này được đổi tên thành Cộng hòa Diam-ba-bu-ê) và ở Tây Nam Phi (1990) (nay là Cộng hòa Nam-mi-bi-a)

- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close