Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tinh khôn là gì?

☐ Bộ lạc.

☐ Bầy người nguyên thủy.

☐ Thị tộc.

☐ Gia đình phụ hệ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thị tộc và bộ lạc

Lời giải chi tiết:

☒ Bầy người nguyên thủy.

Câu 2

Thế nào là thị tộc?

☐ Là bầy người sống chung trong hang động, mái đá.

☐ Là tập hợp những người đi săn bắn, hái lượm.

☐ Là những người đàn ông giữ vai trò quan trọng trong xã hội.

☐ Là những nhóm gia đình với 2-3 thế hệ cùng có chung dòng máu.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thị tộc và bộ lạc

Lời giải chi tiết:

☒ Là những nhóm gia đình với 2-3 thế hệ cùng có chung dòng máu.

Câu 3

Thế nào là bộ lạc?

☐ Là tập hợp những thị tộc sống cách xa nhau nhưng có quan hệ huyết thống.

☐ Là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

☐ Là tập hợp một số thị tộc không có họ hàng với nhau, sống gần nhau.

☐ Là tập hợp những gia đình sống gần nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thị tộc và bộ lạc

Lời giải chi tiết:

☒ Là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

Câu 4

Công việc thường xuyên và hàng đầu của các thị tộc là:

☐ Gây xung đột để phân chia đất đai.

☐ Khai khẩn đất hoang.

☐ Kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc.

☐ Chăm lo, đảm bảo nuôi dạy tất cả con cháu của thị tộc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thị tộc và bộ lạc

Lời giải chi tiết:

☒ Kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc.

Câu 5

“Nguyên tắc vàng” trong xã hội nguyên thủy là:

☐ Mọi người phải cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống.

☐ Sự công bằng và bình đẳng, mọi người được hưởng thụ bằng nhau.

☐ Mọi của cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung.

☐ Mỗi người một việc, phối hợp ăn ý với nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thị tộc và bộ lạc

Lời giải chi tiết:

☒ Sự công bằng và bình đẳng, mọi người được hưởng thụ bằng nhau.

Câu 6

Vào khoảng 5 500 năm trước đây loại công cụ gì đã xuất hiện và tạo nên một cuộc cách mạng trong sản xuất.

☐ Công cụ bằng đá.

☐ Công cụ bằng tre, gỗ.

☐ Công cụ bằng đồng.

☐ Công cụ bằng sắt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Buổi đầu của thời đại kim khí

Lời giải chi tiết:

☒ Công cụ bằng đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close