Bài 1 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a) Cho biết bức ảnh bên nói đến sự kiện nào? Ghi tên cho bức ảnh vào chỗ chấm (…)

b) Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định những nội dung gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2.Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết

a)

- Sự kiện: Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội (2 – 3 – 1945)

b)

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định:

- Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

- Lập Ban dự thảo Hiến Pháp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải