Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ Việt Nam thế kỉ XIX, kết hợp với nội dung bài học trong SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ Việt Nam thế kỉ XIX, kết hợp với nội dung bài học trong SGK, em hãy:

Lược đồ Việt Nam giữa thế kỉ XIX

- Mô tả tình hình nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến trước khi bị thực dân Pháp xâm lược (về chính trị, kinh tế, xã hội)

- Điền tên các thủ lĩnh: Phan Bá Vành, Lê Duy Lương, Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát vào lược đồ bên sao cho đúng nơi nổ ra các cuộc khởi nghĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX (trước khi thực dân Pháp xâm lược)

Lời giải chi tiết

Lược đồ Việt Nam giữa thế kỉ XIX

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close